Γνωρίστε μας καλύτερα

Ποιοί Είμαστε

Γραφείο Διασύνδεσης

Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι, να παρέχει σε φοιτητές και αποφοίτους του, όλα τα μέσα , τις πληροφορίες και τις ευκαιρίες που χρειάζονται προκειμένου να πάρουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με την καριέρα τους και όλη την υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το γραφείο αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τον παραγωγικό ιστό (εταιρίες, οργανισμούς κτλ) δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ενώ φροντίζει και για την σύσφιξη σχέσεων με την τοπική κοινωνία.

Φοιτητοκεντρική Φιλοσοφία

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔIΠΑΕ διακρίνεται για την φοιτητοκεντρική του φιλοσοφία και έχει ως στόχο την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης & συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους. Θεματικές εκδηλώσεις καριέρας, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στην τοπική και την παγκόσμια αγορά, πρακτική άσκηση, μέρες καριέρας, σεμινάρια, εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων, πληροφορίες για την αγορά εργασίας είναι μόνο μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης που δίνουν προστιθέμενη αξία στο πτυχίο που αποκτά ο φοιτητής από την φοίτηση του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Ουσιαστική Ενημέρωση

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΙΠΑΕ, υποστηρίζει τους φοιτητές και τους νέους απόφοιτους στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, εξασφαλίζει τη συνεχή και ουσιαστική επαφή του Ιδρύματος με τους αποφοίτους του, την καθημερινή ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και την πληροφόρηση τους για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια (επιδοτούμενα και μη) που διοργανώνονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Βοήθεια στο ξεκίνημα

Κύριος στόχος του ΓΔ είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και πληροφόρησης, ουσιαστική βοήθεια στον σχεδιασμό της γενικότερης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε με την προώθηση τους στην αγορά εργασίας είτε με τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.