Γίνε σήμερα εθελοντής

Εθελοντισμός

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς ως δραστικό μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, ως μέσο απόκτησης εμπειριών και νέων δεξιοτήτων, αλλά και ως μέσο καλλιέργειας της συλλογικής συνείδησης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς επιδιώκει ενεργά την προώθηση του εθελοντισμού στους νέους.

Προς τον σκοπό αυτό, ως μεσοπρόθεσμοι στόχοι τίθενται (α) η ανάδειξη της αξίας της εθελοντικής προσφοράς ως πρότυπο συμπεριφοράς για τη νέα γενιά, (β) η προώθηση του προτύπου του εθελοντή ως ενεργού πολίτη που έμπρακτα συμμετέχει στα κοινά, παρεμβαίνει στα κοινωνικά δρώμενα και μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητά του, και (γ) η προώθηση του εθελοντισμού ως μέσου σφυρηλάτησης της κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μέσα στις τρέχουσες συνθήκες κρίσης που την καθιστούν αναγκαία.

Ο εθελοντισμός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να βοηθήσει κανείς τοπικές κοινότητες στη χώρα του ή στο εξωτερικό, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσει νέες δεξιότητες και φίλους. Προγράμματα εθελοντικής δράσης μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας εθνικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία προσφέρει ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα εντός ή εκτός Ευρώπης. Στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι νέοι ηλικίας 18-30 ετών. Η εργασία του εθελοντή δεν αμείβεται, αλλά καλύπτονται όλα τα σχετικά έξοδα. Η διάρκεια της είναι από 2 έως 12 μήνες.

Για να εργαστείτε στο εξωτερικό μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας πρέπει πρώτα να βρείτε φορέα αποστολής. Εάν δεν γνωρίζετε κανέναν, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις παρακάτω πηγές:

Ο φορέας αποστολής θα σας βοηθήσει να καταρτίσετε το δικό σας πρόγραμμα και να βρείτε την κατάλληλη θέση βάσει των ενδιαφερόντων σας και του χρόνου που διαθέτετε. Αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο να επιμείνετε.

Στον οδηγό της ΕΕΥ θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε, αλλά και γενικότερα για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Τα επόμενα βήματα που χρειάζεται να κάνετε αφού βρείτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει είναι να:

  • Επικοινωνήστε με οργανώσεις πρώην εθελοντών. Μπορούν να σας κατατοπίσουν για το πώς υλοποιείται ένα πρόγραμμα, τι πρέπει να περιμένετε και πώς να προετοιμαστείτε καλύτερα.
  • Ενημερωθείτε για τις διοικητικές διατυπώσεις τόσο στη χώρα σας όσο και στη χώρα στην οποία πηγαίνετε (βίζα, άδεια διαμονής, υγειονομική ασφάλιση, κ.λπ.).
  • Παρακολουθήστε προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν από την αναχώρηση. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωριστείτε με άλλους εθελοντές.
  • Συγκεντρώστε πληροφορίες για τη χώρα στην οποία πηγαίνετε. Όσο περισσότερα γνωρίζετε για τη χώρα αυτή, τόσο καλύτερα.